• Ελληνικά
  • English

Barista

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων (επιθυμητά προσόντα δίπλωμα SCAE)
Άριστη διαχείριση χρόνου
Ικανότητα επικοινωνίας και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης
Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση
Πνεύμα ομαδικότητας, ευγενικός και συγκροτημένος χαρακτήρας, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου.

Ψάχνουμε για...

Barista

Στην περιοχή...

  • Ηράκλειο, Κρήτη (νήσος) - Ελλάδα

Απασχόληση

8-ωρο