• Ελληνικά
  • English

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:
Άριστη γνώση και εμπειρία a la carte τουλάχιστον 3 χρόνων
Κάτοχος πιστοποιητικού WSET Level 2
Ηγετικές ικανότητες, πολύ καλή οργάνωση προσωπικού και με πνεύμα ομαδικότητας
Υπευθυνότητα και μεθοδικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
Πνεύμα ομαδικότητας, ευελιξία, ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου
Άριστη διαχείριση χρόνου
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη ποιοτικών στόχων
Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών. Επιθυμητή επιπλέον ξένη γλώσσα
Γνώση πωλήσεων και upselling

Ψάχνουμε για...

Υπεύθυνος καταστήματος

Στην περιοχή...

  • Ηράκλειο, Κρήτη (νήσος) - Ελλάδα

Απασχόληση

Έξτρα