• Ελληνικά
  • English

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Εισαγωγή

Παρακαλoύμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους σε αυτήν την ιστοσελίδα. Περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr. Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr, δηλώνει αποδοχή των όρων αυτών. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας.

Αν είστε υποψήφιος εργαζόμενος, τότε οι όροι και οι προϋποθέσεις που απευθύνονται στους εργοδότες δεν απευθύνονται σε σας αλλά συνεχίζουν να αποτελούν μέρος του γενικού συνόλου των κανονισμών αυτής της ιστοσελίδας.

Αν είστε εργοδότης και κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν έχετε υπογράψει κάποια άλλη σύμβαση με την εταιρεία διαχείρισης της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr  ή όχι, οφείλετε να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης ιστοσελίδας. Σε διαφορετική περίπτωση απαγορέυεται η χρήση της ιστοσελίδας. Επίσης, οι απευθύνομενοι στους υποψηφίους εργαζόμενους όροι, αποτελούν τμήμα του γενικού συνόλου των κανονισμών αυτής της ιστοσελίδας, έστω κι αν δεν σας αφορούν άμεσα.

2. Δεσμευτική Σύμβαση

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις (όπως ενδεχομένως τροποποιούνται κατά καιρούς από την διαχειρίστρια εταιρεία αποτελούν δεσμευτική σύμβαση μεταξύ εσών και της προαναφερθείσας διαχειρίστριας εταιρείας («Σύμβαση») .

3. Ορισμοί

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα σύμβαση.

-Η διαχειρίστρια εταιρεία της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr είναι η ατομική επιχείρηση Αντώνιος Γ. Παρούσης, με έδρα την Πάρο (Αλυκή 5, ΤΚ 84400 και υποκατάστημα στον Πειραιά επί της οδού Παρόδου Χίου 9-11, ΤΚ 18541, (εφεξής «διαχειρίστρια εταιρεία»).

-Η παρούσα ιστοσελίδα είναι η www.fnbjobs.gr και αποτελείται από το σύνολο της δομής και του περιεχομένου της.

-«Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός, και ο προγραμματισμός που αποτελούν το σύνολο της ιστοσελίδας.

-«Έγγραφο» είναι οποιοδήποτε υλικό τοποθετείται από χρήστη (εργοδότη ή εργαζόμενο) στην παρούσα ιστοσελίδα.

-«Εργοδότης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώσει για τυχόν θέσεις εργασίας ή για οποιοδήποτε λόγο σχετίζεται με την εύρεση εργαζομένων.

-«Υποψήφιος Εργαζόμενος», είναι ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης στην ιστοσελίδα για να αναζητήσει εργασία.

-«Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr  και των αντιπροσώπων της.

-«Χρήστης» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr  .

4. Αποδεκτή χρήση της ιστοσελίδας

4.1. Γενικοί κανόνες χρήσεως και δημοσίευσης αγγελιών

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους στον τομέα της εστίασης.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα μόνο με έντιμο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει η διαχειριστική εταιρεία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr  για εύρεση εργασίας ή δημοσίευση αγγελίας σε οποιονδήποτε άλλο τομέα πλην της εστίασης, εκτός εάν η διαχειρίστρια εταιρεία αποφασίσει να προσθέσει και άλλους τομείς. Οποιεσδήποτε άλλες άσχετες με τον τομέα της εστίασης αγγελίες θα διαγράφονται, και είναι στη διακριτική ευχέρεια της διαχειρίστριας εταιρείας να διαγράφει και τους λογαριασμούς χρηστών που τις ανήρτησαν, χωρίς προειδοποίηση.

4.2. Άδεια χρήσης για τους χρήστες που είναι υποψήφιοι εργαζόμενοι

Η διαχειρίστρια εταιρεία σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr, μόνο για την προσωπική σας χρήση, την αναζήτηση εργασίας και ευκαιριών για τον εαυτό σας. Εάν και εφόσον σας ενδιαφέρει μια αγγελια εργασίας την οποία δημοσίευσε ένας εργοδότης στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να κάνετε διαθέσιμο το βιογραφικό σας αποστέλλοντάς το στον συγκεκριμένο εργοδότη, ο οποίος θα έχει αποκλειστική πρόσβαση σε αυτό. Είτε είστε εργαζόμενος ή εργοδότης, συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου ή υλικού που τοποθετείτε στην ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου ή υλικού αυτού.

4.3 Άδεια χρήσης για τους χρήστες που είναι εργοδότες

Η ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr σας παρέχει περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήση, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους χωρίς την ρητή και γραπτή έγκριση της διαχειρίστριας εταιρείας. Ως Εργοδότης, μπορείτε όμως να λάβετε συμβουλές από τρίτους πάνω σε κάποιο κείμενο ή υλικό ενός εργαζομένου που έγινε διαθέσιμο σε εσάς ως ανταπόκριση της αγγελίας σας, ΜΟΝΟ με σκοπό κάποιας πρόσληψης που σας αφορά άμεσα.

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου ή υλικού που τοποθετείτε στην ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου.

4.4 Ελεύθερη πρόσβαση της διαχειρίστριας εταιρείας στο υλικό των χρηστών και πρόταση απασχόλησης εργαζομένων.

Η διαχειρίστρια εταιρεία δεν ειναι γραφείο ευρέσεως εργασίας και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχή απασχόληση εργασίας ενός εργαζομένου μέσω της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr. Όλοι όμως οι χρήστες ανεξαρτήτως της κατηγοριοποίησής τους ως ερδοδότες ή εργαζόμενοι συμφωνούν ότι η διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να ερευνά το υλικό και το προφίλ των χρηστών στην ιστοδελίδα και να προτείνει εργαζόμενους σε κατάλληλες θέσεις εργασίας.

Επίσης η διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας και άλλα στοιχεία των χρηστών (είτε εργοδοτών είτε εργαζομένων) προκειμένου να προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες, προτάσεις σεμιναρίων, κλπ. Συνεπώς όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην συλλογή και διαχείριση των στοιχείων τους από την διαχειρίστρια εταιρεία.

Μόνο η διαχειρίστρια εταιρεία έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία όλων των χρηστών στην ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr.

4.5 Κανόνες για την τοποθέτηση πληροφοριών στην ιστοσελίδα, διαγωγή και ασφάλεια

Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους κανόνες της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr  που σχετίζονται με την τοποθέτηση πληροφοριών στην ιστοσελίδα, τη διαγωγή και την ασφάλεια, όπως αναφέρονται στους παρόντες όρους.

5. Πνευματικά Δικαιώματα

Έκτος από τα Έγγραφα ή το υλικό που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο Χρήστη, η ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της διαχειρίστριας Εταιρείας ή των νόμιμων αδειούχων αυτής.  Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους, η διαχειρίστρια εταιιρεία διατηρεί  για λογαριασμό της όλα τα άλλα δικαιώματα.

6. Αποποίηση και περιορισμοί ευθύνης της διαχειρίστριας εταιρείας της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr.

Όλοι οι χρήστες ανεξαιρέτως της κατηγοριοποίησής τους ως εργοδότες ή εργαζόμενοι, συμφωνούν να αποκλείουν την διαχειρίστρια εταιρεία της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr από οποιαδήποτε ευθύνη ή διαμάχη σχετικά με τα ακόλουθα:

6.1 Κατανομή ευθύνης

Η διαχειρίστρια εταιρεία  διαθέτει την ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr ως ένα ανοιχτό φόρουμ όπου οι υποψήφιοι εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς εργοδότες καθώς θα ανταποκρίνονται στις αγγελίες που τους ενδιαφέρουν ˙ και οι εργοδότες να εντοπίζουν υποψήφιους εργαζομένους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εργασιακή απασχόληση που δημοσιοποιούν. Αυτό συνεπάγεται, ότι οι εργοδότες ΔΕΝ προβλέπεται από τους κανονισμούς της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr  να έχουν πρόσβαση σε εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε κάποια αγγελία. Συνεπώς έαν κάποιος εργοδότης γνωστοποιήσει τα στοιχεία, τα έγγραφα ή το υλικό ενός εργαζόμενου σε κάποιον άλλον εργοδότη, ο εργαζόμενος γνωρίζει και συμφωνεί ότι η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη επ’ αυτού και οποιαδήποτε καταγγελία, νομική κίνηση, ή παράπονο θα πρέπει να απευθύνεται στον εργοδότη που έκανε την εκάστοτε γνωστοποίηση.

Προσφέροντας την ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr, η διαχειρίστρια εταιρεία δεν υποχρεούται να ελέγχει,  να εποπτεύει, να διορθώνει, να διαγράφει ή να πράττει το οτιδήποτε σχετικά με το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των χρηστών ή σχετικά με το κέιμενο σε κάποια Αγγελία, και ούτε οφείλει να αναθεωρεί ή να ελέγχει, να διορθώνει ή να διαγράφει το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα. Αυτό συνεπάγεται ότι για οποιαδήποτε έγγραφο ή ύλικό εμφανιστεί στην ιστοσελίδα προερχόμενο απο εργοδότη ή εργαζόμενο χρήστη, η διαχειρίστρια εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το περιεχόμενο είναι ανήθικο ή προσβάλλει κάποιον κατ’ οποιοδήποτε τρόπο.  Η διαχειρίστρια εταιρεία ειναι εντελώς αντίθετη ως προς οποιαδήποτε μορφή διάκρισης και θα προσπαθεί να ελέγχει και να εποπτεύει το περιεχόμενο που θα δημοσιοποιούν οι χρήστες χωρίς όμως αυτό να καθιστά κάποια πάγια υποχρέωσή της. Η εταιρεία έχει μηδενική ανοχή στις φυλετικές ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διάκρισης και ανηθικότητας .Εάν και εφόσον διαπιστώσει κάποια παράβαση απο κάποιον χρήστη, δύναται να παρέμβει και να λάβει μέτρα, χωρίς όμως να υποχρεούται να  πράξει αυτό.

Είναι ευθύνη του κάθε χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε επιμελής άνθρωπος, όταν αποφασίζει να ενεργήσει σε σχέση με κάποιο έγγραφο ή υλικό που έχει τοποθετήσει άλλος χρήστης, να αποκαλύψει πληροφορίες σε κάποιον άλλο χρήστη, να δώσει ή να παρευρεθεί σε κάποια συνέντευξη, να προσφέρει εργασία ή να αποδεχτεί πρόταση εργασίας.

Αν πληροφορηθεί η διαχειρίστρια εταιρεία από κάποιον χρήστη ότι κάποιο έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους παρόντες όρους, τότε η διαχειρίστρια εταιρεία δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική ευχέρειά της αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του χρήστη ή σχετικά με το έγγραφο ή το υλικό που έχει τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα.

6.2 Καμία έγκριση από την διαχειρίστρια εταιρεία της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr.

Τίποτα στην ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την ιστοσελίδα είτε με τις υπηρεσίες, προσλήψεις, προϋπηρεσία, απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων, χρηματική αποζημίωση, κλοπή,  κτλ.

Αυτο συνεπάγεται ότι ΟΛΟΙ οι χρήστες ανεξαιρέτως της κατηγοριοποίησής τους σε εργοδότες ή εργαζόμενους απαλάσσουν την διαχειρίστρια εταιρεία από οποιαδήποτε ευθύνη υπάρξει σχετικώς με τυχόν μη πληρωμή της εργασιακής απασχόλησης όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη- εγαζόμενου, ή σχετικά με οποιαδήποτε κλοπή ή απώλεια αντικειμένων προσωρινώς ή δια παντός από κάποιον εργαζόμενο ή οποιαδήποτε μορφής βίας ή κακοποίησης, λεκτικής ή σωματικής από εργοδότη ή εργαζόμενο ή οποιαδήποτε μορφή εκβιασμού ή απειλής, ή οποιουδήποτε γενικώς προβλήματως υπάρξει μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Η διαχειρίστρια εταιρεία απαλάσσεται από οποιαδήποτε νομική ευθύνη ποινικού ή αστικού δικαίου σχετικά με οτιδήποτε προκύψει ως αποτέλεσμα μιας συνεργασίας ή απόπειρας συνεργασίας ή πρόσληψης ή οποιασδήποτε άλλης σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.

6.3 Μη εγγύηση αποτελεσμάτων

Η διαχειρίστρια εταιρεία δεν είναι γραφείο εύρεσης εργασίας, ούτε γραφείο για την πρόσλήψη εργαζομένων και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός υποψήφιου εργαζομένου ούτε πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας, ακόμη κι αν υπάρξει πληρωμένη υπηρεσία, όπως διαφήμιση αγγελίας, ή διαφήμιση εταιρείας ή υπηρεσιών. Η διαχειρίστρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις εργασίας οποιοδήποτε χρήστη και ούτε για τον λόγο ή τρόπο που λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις. Η διαχειρίστρια εταιρεία, έχει το δικάιωμα να προβαίνει σε έρευνα βιογραφικών και χρηστών σε περίπτωση που επιθυμεί να συστήσει έναν χρήστη σε εναν εργοδότη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχή απασχόληση του εργαζομένου ή την επιτυχή κάλυψη μιας θέσης.

6.4 Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών

Η διαχειρίστρια εταιρεία θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει, όπως η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Παρόλες αυτές τις προσπάθειες, θα υπάρχουν στιγμές όπου η ιστοσελίδα ή συγκεκριμένα τμήματα της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφορικού συστήματος (IT) ή του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να κάνουμε διαθέσιμη την ιστοσελίδα. Συνεπώς η διαχειρίστρια εταιρεία  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε κάποιο χρήστη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες λόγω και ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας.

6.5 Ασφάλεια

Η διαχειρίστρια εταιρεία θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει πως η ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει ιούς και ότι δεν μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών και να χρησιμοποιεί τα έγγραφα τους. Καθότι δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η διαχειρίστρια εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Συνεπώς η διαχειρίστρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας τρίτων ή κακόβουλου λογισμικού καθώς και των ανεπιτυχών προσπαθειών της διαχειρίστριας εταιρείας να προστατεύσει τα δεδομένα των χρηστών.

6.6. Καμία επιπλέον εγγύηση

Εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η ιστοσελίδα λειτουργεί «ως έχει» χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σε χρήστες.

6.7. Περιορισμός αξιώσεων

Η διαχειρίστρια εταιρεία δεν θα ευθύνεται έναντι στον χρήστη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή μείωση πελατείας ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή αποθετική, είτε αξιώσεις για αποθετική ζημία κάθε είδους (όπως και να προκύπτει).

7. Λύση και αναστολή

Αν είστε εργοδότης, μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε αγγελία εργασίας ή να σταματήσετε την συνδρομή σας ή την συνεργασία σας με την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή. Αν είστε υποψήφιος εργαζόμενος, τότε μπορείτε να αφαιρέσετε το προσωπικό υλικό σας ανά πάσα στιγμή και εφόσον αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την χρήση της ιστοσελίδας. Η διαχειρίστρια εταιρεία μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα όποτε τo θεωρεί απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων άλλου χρήστη είτε είστε εργοδότης, είτε εργαζόμενος. Η διαχειρίστρια εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να σας ειδοποιήσει πριν την αναστολή και η αναστολή μπορεί να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θεωρήσει πως χρειάζεται για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων οποιουδήποτε άλλου χρήστη.

8. Πληρωμή για υπηρεσίες κατόπιν λύσεως σύμβασης υπηρεσιών από εργοδότη

Καθώς είναι δωρεάν η χρήση της ιστοσελίδας στα μέλη (Εργοδότες ή Εργαζόμενους), η διακοπή χρήσης της ιστοσελίδας είναι δωρεάν και δεν θα επιφέρει οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα στον χρήστη.

9. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες

Όπου υπάρχουν «links» δηλαδή διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες, οι παραπομπές αυτές προσφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και δεν αποτελούν μέρος της ιστοσελίδας www.fnbjobs.gr. Για το λόγο αυτό η διαχειρίστρια εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή της συνέπειες χρήσης άλλων ιστοσελίδων συνδεδεμένων με την ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr  και οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι εισέρχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες με δικό τους ρίσκο.

10. Γενικά

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες, και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στην ιστοσελίδα και ούτε να την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στην ιστοσελίδα έκτος Ελλάδος, αναλαμβάνετε εσείς το ρίσκο και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τους νόμους της χώρας σας. Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτήν την σύμβαση και την σύμβαση υπηρεσιών (εάν έχετε), είναι το Ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει από τη σύμβαση ή τη σύμβαση υπηρεσιών είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Ελλάδος.

11. Τροποποιήσεις

Η διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και κανόνες χρήσης κατά καιρούς, με μια απλή ειδοποίηση αλλαγής των όρων χρήσης.

12. Κανόνες για την Τοποθέτηση Εγγράφων

(α) Το Έγγραφο σας ΔΕΝ μπορεί να περιέχει:

(i) URLs ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να διαφημίσετε την εταιρεία σας ή την Ιστοσελίδα σας. Οποιεσδήποτε παραπομπές σε άλλες σελίδες θα πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο ως μέρος των απαραίτητων πληροφοριών που σας αφορούν στο έγγραφό σας.

(ii) Υλικό που συνιστά προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία (έκτος ένα είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιείτε και να τοποθετείτε στην ιστοσελίδα το προστατευόμενο υλικό).

(iii) Εμπορικά μυστικά (έκτος ένα είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να τα χρησιμοποιείτε και να τα τοποθετείτε στην ιστοσελίδα).

(iv) Υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα πνευματικά δικαιώματα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας άλλων.

(v) Οτιδήποτε είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο, υπερβολικά σεξουαλικό, συκοφαντική δυσφήμιση, παρενόχληση ή υβριστικό, ή

(vi) οτιδήποτε που γελοιοποιεί ή είναι προσβλητικό απέναντι σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα έγγραφα σας

(i) για να υποκρίνεστε κάποιο άλλο άτομο είτε αυτό το άτομο είναι ζωντανό είτε νεκρό,

(ii) να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα,

(iii) να τοποθετείτε διαφημίσεις μέσα στα έγγραφα των αγγελειών σας. Εάν επιθυμείτε να διαφημίσετε την εταιρεία σας ή τις υπηρεσίες σας στην ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την διαχειρίστρια εταιρεία).

(iv) να τοποθετείτε επιστολές αλυσίδας (chain letters),

(v) να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, είτε εμπορικές ή άλλες.

(γ) Το Έγγραφό σας πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να επικοινωνεί στο χρήστη καθαρά τη φύση της θέσης εργασίας, τις προδιαγραφές και τα προσόντα σας ως ενδιαφερόμενος για θέση εργασίας. Έγγραφα που ενθαρρύνουν τον χρήστη να στείλει ηλεκτρονική αλληλογραφία με περισσότερες πληροφορίες, δεν επιτρέπονται. Έγγραφα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που χρεώνει ένα ποσό ή που περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα βιογραφικά σημειώματα, απαγορεύονται.

(δ) Η τοποθέτηση ενός βιογραφικού πρέπει να περιέχει το ακριβές αντίγραφο του βιογραφικού ενός ενδιαφερόμενου που αναζητεί μερική είτε πλήρη απασχόληση.

(ε) Η διαχειρίστρια εταιρεία δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα έγγραφα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στην ιστοσελίδα, άλλα δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Έγγραφα τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από την διαχειρίστρια εταιρεία, κατά την διακριτική ευχέρεια αυτής.

13. Οριοθέτηση και καταχώρηση αγγελιών

Η καταχώρηση αγγελιών στην ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr ενδέχεται να έχει όρια τα οποία θα μεταβάλλονται κατα την κρίση της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο κάθε εργοδότης θα έχει συγκεκριμένο αριθμό αγγελιών που μπορεί να καταχωρησει ταυτόχρονα καθώς και χρονικά διαστήματα που θα πρέπει να παρέλθουν πριν καταχηρήσει νέες αγγελίες. Όλοι οι σχετικοί περιορισμοί ενδέχεται να μεταβάλλονται χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση των χρηστών.

14. Διαφημίσεις

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί να διαφημίσει την εταιρεία του ή τις υπηρεσίες του στην ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την διαχειρίστρια εταιρεία προκειμένου να συμφωνηθεί το ποσό και η διάρκεια του διαφημιστικού υλικού στην ιστοσελίδα, καθώς και η ακριβής τοποθέτηση αυτού στην ιστοσελίδα.

Όλοι οι χρήστες συμφωνούν υπό τους παρόντες όρους ότι αποδέχονται την προβολή διαφημίσεων στην ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr, τις οποίες έχει τοποθετήσει η διαχειρίστρια εταιρεία και μονο. Οποιαδήποτε απόπειρα τοποθέτησης διαφήμισης από οποιονδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας χωρίς την συναίνεση της διαχερίστριας εταιρείας θα διαγράφεται άμεσα και ο χρήστης ενδέχεται να θα διαγράφεται από την ιστοσελίδα δια παντώς.

Οι εργοδότες στην ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr μπορούν εφόσον το επιθυμούν να πληρωνουν κατόπιν συμφωνίας με την διαχειρίστρια εταιρεία ένα ποσόν, προκειμένου οι αγγελίες τους να διαφημίζονται στην ιστοσελίδα και να προβάλλονται σε πλεονεκτική θέση σχετικά με τις δωρεάν αγγελίες που τοποθετούν άλλοι χρήστες.

15. Υπηρεσίες επί πληρωμή στην Ιστοσελίδα:

Ενώ η χρήση της ιστοσελίδας ειναι δωρεάν για τους χρήστες, είτε ειναι εργαζόμενοι, είτε είναι εργοδότες, υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες ενδέχεται να είναι επι πληρωμή, όπως αυτές αναφέρονται  ενδεικτικά παρακάτω:

  • Δημοσίευση μεγάλου όγκου αγγελιών,
  • Διαφήμιση εταιρείας ή υπηρεσιών στην ιστοσελίδα www.fnbjobs.gr.
  • Προβολή αγγελίας σε πλεονεκτική θέση στην ιστοσελίδα έναντι των δωρεάν καταχωρημένων αγγελιών,
  • Εύρεση εργαζομένων από την διαχειρίστρια εταιρεία για λογαριασμό κάποιου εργοδότη (head hunting).

Σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ενδέχεται να υπάρξει χρηματικό αντίτιμο το οποίο θα συμφωνείται μεταξύ χρήστη και της διαχειρίστριας εταιρείας.

16. Κανόνες διαχείρισης

(α) Δεν επιτρέπεται να απαντάτε και να ανταποκρίνεστε σε δημοσιεύσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έκτος από αυτή που προβλέπεται (για να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή για να προβείτε σε περαιτέρω  διάλογο με υποψήφιο εργαζόμενο). Η επικοινωνία από τους ανταγωνιστές μας με σκοπό την παρακίνηση εργαζομένων της επιχείρησης του εργοδότη δεν επιτρέπεται.

(β) Δεν επιτρέπεται να στέλνετε στους χρήστες junk email ή οποιαδήποτε διαφημιστικής φύσεως αλληλογραφία.

(γ) Προφυλάξτε τον κωδικό σας. Είσαστε υπεύθυνοι να κρατάτε εμπιστευτικό τον κωδικό σας και τις πληροφορίες σας. Επίσης είσαστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την έγγραφη σας, ανεξάρτητα από το αν έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή όχι. Αν άλλοι χρησιμοποιήσουν τον κωδικό σας για να τοποθετήσουν και δημοσιεύσουν ακατάλληλο υλικό, διακινδυνεύεται να σας αφαιρεθεί η άδεια πρόσβασης. Συμφωνείτε να πληροφορείτε την διαχειρίστρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής σας και του κωδικού πρόσβασης σας.

(δ) Να καταγγέλλετε οποιαδήποτε ακατάλληλα δημοσιεύματα ή συμπεριφορά στo Feedback.

(ε) Δεν έχετε το δικαίωμα να διαγράφετε και να διορθώνετε υλικό που έχει τοποθετηθεί και δημοσιευτεί από κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(στ) Αν κατά την χρονική διάρκεια της σύμβασης, η διαχειρίστρια εταιρεία δημιουργήσει την άποψη πως

(i) Παραπλανήσατε την διαχειρίστρια εταιρεία σχετικά με τις επαγγελματικές σας πρακτικές ή/και υπηρεσίες,

(ii) Προμηθευτήκατε υπηρεσίες που δεν αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση σας, τότε η διαχειρίστρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτήν την σύμβαση.

(ζ) Η διαχειρίστρια εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμπεριφορά των χρηστών της, άλλα δύναται να ερευνήσει και να ανταποκριθεί σε καταγγελίες παραβιάσεων.

17. Κανόνες ασφάλειας

(α) Απαγορεύεται οι χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά:

(i) Να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο χρήστη ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης ως χρήστης.

(ii) Προσπάθειες να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσατε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση.

(iii) Προσπάθειες να παρεμποδίσετε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα σε οποιανδήποτε άλλο χρήστη

(iv) Να στέλνετε αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις και/οι διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών.

(v) Να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

(β) Η παραβίαση αυτών των κανόνων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η διαχειρίστρια εταιρεία θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές στην δίωξη των χρηστών που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση και εφόσον κάποιος χρήστης προβεί σε μία ή παραπάνω απο τις προ-αναφερθείεσες ενέργειες, ο λογαριασμός του θα διαγράφεται αμέσως και δεν δύναται να επανεγγραφεί στην ιστοσελίδα.